DISTRIBUTECH International дахь Овон

DISTRIBUTECH International нь цахилгаан дамжуулах, түгээх системээр цахилгаан эрчим хүчийг цахилгаан станцаас цахилгаан дамжуулах, түгээх системд шилжүүлэхэд ашигладаг технологийн чиглэлээр жил бүр уламжлал болгон явуулдаг. Энэхүү хурал, үзэсгэлэн нь цахилгаан эрчим хүчийг хүргэх автоматжуулалт, удирдлагын систем, эрчим хүчний үр ашиг, эрэлтэд хариу өгөх, сэргээгдэх эрчим хүчний интеграцчлал, дэвшилтэт хэмжилт, T&D системийн ажиллагаа, найдвартай байдал, харилцаа холбооны технологи, кибер аюулгүй байдал, усны хангамжийн технологи болон бусад чиглэлээр мэдээлэл, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг санал болгодог.

DistribuTech


Хугацаа: 3-р сарын 31-2020

WhatsApp Онлайн Чат!